2019-09-25
XIV Sesja Rady Powiatu

XIV Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 26 września (czwartek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 26 września 2019 roku, o godz. 10.00 w w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2019 r.
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 –2025.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki”.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia –zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych”.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk”.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia –zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk”.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pabianice przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice”.
15. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad XIV Sesji RPP.