2019-09-22
Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

23 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) omówienie działań „Bezpieczna Droga Do Szkoły” - bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
4) realizacja inwestycji na terenie miasta - stopień zaawansowania
5) sprawy różne.