2019-09-22

W okr. nr 9 (Łódź) 4-5 mandatów dla PiS

Najnowsza autorska prognoza Marcina Palade

<GRAFIKA>

Marcin Palade:
Autorska prognoza preferencji do Sejmu w okręgu nr 9 (Łódź)* z 22 września 2019 (w nawiasach kolejno w połowie września i w połowie sierpnia)
MANDATY:
PiS 4-5 (4-5) (4-5),
KO 4-5 (4-5) (4-5),
LEWICA 1-2 (1-2) (1-2).
<Obok i poniżej gragika prognozy poparcia z 22 września 2019 w %>
Źródło: https://twitter.com/MarcinPalade
………………………………………..
* Okręg wyborczy nr 9 (Łódź) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Łodzi oraz powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego (województwo łódzkie). Wybieranych jest w nim 10 posłów.