2019-09-23
Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej

24 września 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (II PIĘTRO) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie zakresu działań Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
3) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/390/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów Łódzki,
4) sprawy różne.