2019-09-23
Posiedzenie Komisji Statutowej

Posiedzenie Komisji Statutowej

24 września 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (sala konferencyjna - parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego;
3) sprawy różne.