2019-09-23

Władysław Sochala nie żyje

Władysław Sochala zmarł 18 września 2019 przeżywszy 90 lat.

<ZDJĘCIA>

23 września 2019 na cmentarzu katolickim w Konstantynowie Łódzkim odbył się pogrzeb Władysława Sochali, wieloletniego dyrektora Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR-ŁÓDŹ w Konstantynowie Łódzkim. Msza św. pogrzebowa odprawiona została w kościele Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim.
Władysław Sochala zmarł 18 września 2019 przeżywszy 90 lat. Przez kilkanaście lat pracowałem w konstantynowskim Eltorze w okresie, kiedy ś.p. Władysław Sochala zarządzał tą zatrudniającą kilkuset pracowników firmą. Był uważany za dobrego szefa i sprawnego menadżera.
Już po zakończeniu pracy w Eltorze zapoznałem się z materiałami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi mojej działalności w podziemiu w latach 1981-1989, czyli w okresie, kiedy pracowałem w Eltorze kierowanym przez dyr. Władysława Sochalę. W tych materiałach zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa w sposób tajny zbierały o mnie informacje.
Z nich (pisemny donos TW „Kontroler”, 1988.03.29 godz. 14:15) dowiedziałem się, że dyr. Sochala nie poddał się naciskom, aby zwolnić mnie z pracy za działalność opozycyjną.
Oczywiście, wcześniej o tym nie wiedziałem. Dopiero kilka lat temu, kiedy przypadkiem w konstantynowskim urzędzie miejskim spotkałem mojego Dyrektora mogłem Mu serdecznie podziękować za tę szlachetną i solidarną postawę wobec mnie.
Odszedł dobry człowiek. Niech odpoczywa w pokoju.
Bernard Cichosz