2019-09-24
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

25 września 2019 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) analiza zaległości podatkowych za pierwsze półrocze 2019 roku,
3) analiza informacji z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2019 roku,
4) zaopiniowanie wniosku o rozłożenie na raty i zawieszenie postępowania komorniczego,
5) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
6) sprawy różne.