2019-10-02
Bank Millennium z Euro Bankiem

Bank Millennium z Euro Bankiem

■ W Konstantynowie Łódzkim połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem dotyczy jednej placówki (Euro Bank ul. Jana Pawła II 10).
   5 listopada 2018 r. Bank Millennium i Société Générale podpisały umowę dotyczącą zakupu Euro Banku przez Bank Millennium. Bank otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Euro Banku 3 stycznia br., a 28 maja br. KNF zgłosił brak zastrzeżeń wobec transakcji.
   10 września Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem. Oznacza to, że spełniony został najważniejszy warunek umożliwiający fuzję prawną banków. Prawne połączenie banków nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru sądowego. Od tego momentu, mimo funkcjonowania pod dwiema markami, połączony bank działający pod nazwą Bank Millennium stanowić będzie jeden podmiot prawny. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie w listopadzie 2019 fuzji operacyjnej (migracja klientów, początek codziennego funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym).