2019-10-04
Lista projektów BO 2020

Lista projektów BO 2020

Wstępna weryfikacja

<LISTA projektów BO 2020>

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki zaprezentował listę projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, które przeszły weryfikację dokonaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2020 Konstantynowa Łódzkiego.
W tym roku konstantynowianie złożyli 35 wniosków (18 papierowych i 17 elektronicznych). Po zakończeniu naboru wniosków 30 dni trwała weryfikacja i ich ocena formalna. Specjalny zespół przeglądał dokumenty i dokonał fachowej wyceny zgłoszonych zadań. Przyjęto 28 projektów do dalszego procedowania, 7 zostało odrzuconych.

Mieszkańcy miasta zostali zapoznani z propozycjami projektów i ich wstępną listą. Teraz czas na rozpatrzenie ewentualnych odwołań w zakresie odrzuconych wniosków i w końcu po rozpatrzeniu odwołań zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania.

Głosowanie mieszkańców miasta potrwa 14 dni i odbędzie się na przełomie października i listopada. Każdy będzie mógł oddać po jednym głosie na dwa różne projekty.
Zgłoszone w tym roku projekty są bardzo różnorodne. Dotyczą zarówno wydarzeń artystycznych, festiwalowych, sportowych, rekreacyjnych, jak i promocyjnych. Są propozycje zadań infrastrukturalnych, poświęconych bezpieczeństwu, badaniom profilaktycznym, czy na przykład promocji zdrowego stylu życia. Tak jak w poprzednich latach są też wnioski o doposażenie wskazanych miejsc, zakup konkretnego sprzętu lub montaż określonych urządzeń.
W tegorocznej edycji pula środków przeznaczona na realizację zadań to 400 000 zł. Projekt do Budżetu Obywatelskiego mógł złożyć każdy mieszkaniec Konstantynowa. Co ważne, szacunkowy koszt zgłoszonego zadania nie powinien być wyższy niż ⅙ kwoty całego budżetu obywatelskiego. Składany projekt musiał uzyskać poparcie, co najmniej 10 osób. Konieczna była również akceptacja osoby upoważnionej do dysponowania terenem lub zgoda gminy Konstantynów Łódzki.

Procedura opracowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego, obejmuje 9 etapów, które określa uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, którą można pobrać pod wskazanym adresem https://budzet.konstantynow.pl/uchwala-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix8719-85.
<Materiał Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim>
Lista projektów po wstępnej weryfikacji jest opublikowana również na stronie budzet.konstantynow.pl, można ją pobrać pod linkiem: https://budzet.konstantynow.pl/lista-projektow-po-wstepnej-weryfikacji-86.