2019-10-06
Nagrody im. Grzegorza Palki wręczone

Nagrody im. Grzegorza Palki wręczone

Konstantynowianin Bernard Cichosz wśród laureatów XXII edycji Nagrody im. Grzegorza Palki.

   W niedzielę 6 października w Warszawie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (zbiory Zbigniewa Karola i Janiny Porczyńskich) odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Grzegorza Palki przyznawanej przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego (w trzech równorzędnych kategoriach).
   Premier RP Mateusz Morawiecki został laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki przyznawanej przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego w kategorii ogólnopaństwowej.
   Wśród 4 laureatów Nagrody im. Grzegorza Palki przyznawanej w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym znalazł się redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości - 43bis” i dziennika „43bis” Bernard Cichosz (konstantynowianin, kilka lat wcześniej w XVIII edycji Nagrody, zdobył już wyróżnienie). Ponadto przyznano jeszcze 3 Nagrody w kat. działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym.

Wkrótce szerzej oraz więcej zdjęć.
BC, fot. Wojciech Baszyński