2019-10-08
Kiedy radni zaczną spotykać się z wyborcami?

Kiedy radni zaczną spotykać się z wyborcami?

----------------------------------------------szept krzykacza na bis

■ Radny odbywa spotkania ze swoimi wyborcami (nie rzadziej niż raz w roku)
■ Przez 11 miesięcy nowej kadencji żaden radny nie odbył spotkania z wyborcami.
   Przed dwoma miesiącami opublikowaliśmy pierwsze notowanie II RANKINGU AKTYWNOŚCI RADNYCH. Za niewiele dni minie rok pracy radnych ósmej kadencji (2018-2023). Przez minione jedenaście miesięcy żaden radny konstantynowskiej rady miejskiej nie zorganizował i nie odbył spotkania z wyborcami. Czyżby radni zapomnieli o wyborcach? A może nie znają Statutu Miasta, który mówi (§ 73.1.), że spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku?
   Ranking ma ich mobilizować do aktywności. Czy w ostatnich dniach przed upływem pełnego roku pracy w samorządzie bieżącej kadencji wszyscy radni będą prześcigać się w organizowaniu spotkań z wyborcami tak, aby wypełnić statutowy obowiązek? Czy solidnie zadbają o dotarcie z informacją o terminie i miejscu spotkania do jak największej liczby wyborców? Przecież po to ich mieszkańcy wybrali, aby dla nich pracowali. Są im to winni, przynajmniej tym, którzy na nich głosowali. Ranking odpowiednio wcześniej przypomniał im o tym obowiązku…
   Radny swoje obowiązki sprawuje kierując się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. To wynika ze ślubowania, które radny składa przed przystąpieniem do wykonywania mandatu („ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”). I to dla dobra gminy i jej mieszkańców radni mają się z nimi spotykać. Swoim działaniem mają ich zachęcać do aktywności na rzecz gminy. Zgodnie ze Statutem Miasta radny odbywa spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż raz w roku. Pierwszy rok od wyborów minie niebawem. Czasu zostało niewiele…
Bernard Cichosz