2019-10-09
Ubecy i kapusie do parlamentu

Ubecy i kapusie do parlamentu

Wybory parlamentarne 2019

■ Z listy SLD w okręgu nr 11 (Sieradz) kandyduje były funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa PRL.
   Na listach kandydatów do Sejmu znajdujemy osoby mające w swojej biografii powiązania z organami bezpieczeństwa PRL. Na pozycji 17 listy KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ w okręgu nr 11 (Sieradz) umieszczono osobę, która złożyła oświadczenie:
pracowałem i pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Osoba ta ma 74 lata, mieszka w Lichawie i jest obecnie członkiem Rady Naczelnej PPS.
   Trzy komitety wyborcze: KOMITET WYBORCZY PSL (lista nr 1), KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (lista nr 3), KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (lista nr 7) umieściły na swoich listach kandydatów do Sejmu osoby mające w swojej biografii powiązania z organami bezpieczeństwa PRL. Osoby te złożyły oświadczenie, że współpracowały z ubecją lub pracowały i (albo) pełniły służbę w aparacie bezpieczeństwa PRL.
Najwięcej ubeków czy kapusiów kandyduje do sejmu z list KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (16 ubeków i 2 kapusiów). Z listy KOMITETU WYBORCZEGO PSL kandyduje dwóch ubeków, a z listy KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW jeden kapuś.
Na listach do Senatu dwóch komitetów (KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) umieszczono po jednej osobie mającej w przeszłości powiązania z organami bezpieczeństwa PRL.
BC

<Aktualizacja: 2019-10-20>