2019-10-10
Objazd do Żabiczek przez Niesięcin

Objazd do Żabiczek przez Niesięcin

Drogą nr 71 w kierunku na Zgierz przez Niesięcin.

W czwartek 10 października 2019, po południu zmieni się na kilka tygodni organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej nr 710, gdzie prowadzone są roboty związane z przebudową skrzyżowania w ciągu ulicy Lutomierskiej, w ramach pierwszego etapu rozbudowy tej drogi na odcinku Konstantynów – Lutomiersk.
Zamknięty zostanie wjazd i wyjazd na ulicę Klonową. Objazd do Żabiczek wyznaczono drogą nr 71 w kierunku na Zgierz przez Niesięcin. Natomiast otwarty będzie wjazd z ul. Lutomierskiej na ul. Bechcice.
Na czas wyłączenia z ruchu odcinka ul. Klonowej busy linii E kursować będą ulicami: Niesięcin, Klonowa, Wrzosowa, Krzywa, Lutomierska do pl. Wolności.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przypomina, że zakres inwestycji na drodze nr 710 obejmuje m.in.:
- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej,
- dostosowanie do obciążenia 115 kN/oś,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej w tym budowę ronda typu „małe”.
- rozbiórkę istniejących i budowę nowych chodników,
- budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych,
- budowę zatoki autobusowej z peronami i dojściami,
- budowę peronu tramwajowego,
- rozbiórkę istniejących i budowę zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego,
- budowę sygnalizacji świetlnej,
- odcinkową przebudowę torowiska.
Wartość robót to 11,6 mln zł.
<Materiał otrzymany z UM w Konstantynowie Łódzkim>