2019-10-16
PiS dziękuje wyborcom

PiS dziękuje wyborcom

Podziękowania od Haliny Cyrulskiej, Przewodniczącej Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Konstantynowie Łódzkim

PODZIĘKOWANIE

Komitet Prawa i Sprawiedliwości w Konstantynowie Łódzkim dziękuje Konstantynowianom, którzy obdarzyli zaufaniem kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.
W naszym mieście, podobnie jak w całym kraju, PiS wygrało dzięki Państwa głosom.
Dziękujemy też Wszystkim, którzy 13 października 2019 głosowali w Konstantynowie Łódzkim. Frekwencja w naszym mieście (65,62%) okazała się zdecydowanie wyższa od frekwencji w kraju (61,74). To dowód zaangażowania i troski o przyszłość demokratycznej Ojczyzny!
Halina Cyrulska
Przewodnicząca Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Konstantynowie Łódzkim

Do Sejmu RP z naszego okręgu (nr 21, OKW Sieradz), z listy Prawa i Sprawiedliwości, zostali wybrani:
LICHOCKA Joanna Katarzyna
MATEUSIAK-PIELUCHA Beata Anna
MATUSZEWSKI Marek
POLAK Piotr Stanisław
RYCHLIK Paweł Piotr
RZYMKOWSKI Tomasz Piotr
WOŹNIAK Tadeusz Jacek

Do Senatu RP z naszego okręgu (nr 26, OKW Sieradz) został wybrany zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość:
ŁUCZAK Maciej Adam

 

Źródło: www.piskonstantynow.pl/