2019-10-23
XV sesja Rady Powiatu

XV sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 24 października (czwartek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 24 października 2019 roku, o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z działalności Inspektora na obszarze powiatu.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie pabianickim za rok szkolny 2018/2019.
7. Analiza oświadczeń majątkowych radnych – informacja Przewodniczącego Rady.
8. Informacja Starosty Pabianickiego o analizie oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobroń przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia –zakup sprzętu do działań ratowniczo –gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)”.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia –zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Lutomiersk oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo –gaśniczych (zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu uzbrojeniai techniki specjalnej)”.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Pabianicach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach w Zespole Szkół nr 1w Pabianicach.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Pabianicach w Zespole Szkół Nr 1w Pabianicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pabianicach w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Powiatowego w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1w Pabianicach.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Pabianicach w Zespole Szkół nr 2w Pabianicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Pabianicach w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach.
20. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Pabianicach w Zespole Szkół nr 2w Pabianicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pabianicach w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach.
21. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach.
22. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Pabianicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach.
23. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach w Zespole Szkół nr 3w Pabianicach.
24. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Pabianicach w Zespole Szkół nr 3w Pabianicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pabianicach w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach.
25. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach.
26. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Pabianicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach.
27. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Konstantynowie Łódzkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim.
28. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 5 w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 5w Pabianicach.
29. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
30. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”.
31. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
32. Zamknięcie obrad XV Sesji RPP.