2019-10-23
XII sesja Rady Miejskiej

XII sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 24 października 2019 roku (czwartek) 14:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 24 października 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XI sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b)zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031,
c)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (rejon ul. Przemysłowej, obręb K-18),
b)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (rejon ul. Polnej i ul. Rszewskiej, obręb K-10),
c)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (rejon ul. Łużyckiej, obręb K-7).
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
13.Zamknięcie XII sesji.