2019-10-19
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Polskie święto państwowe (nie jest dniem wolnym od pracy).

19 października jest obchodzony (po raz drugi) Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Został wprowadzony w roku 2018. W uzasadnieniu projektu napisano: „ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych jest wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski". Data święta nie jest zatem przypadkowa – 19 października to dzień męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności".
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych – święto poświęcone upamiętnieniu osób duchownych żyjących w różnych epokach, m.in. tych, które zginęły z rąk okupantów radzieckich i niemieckich oraz były prześladowane w PRL przez bezpiekę.
POLECAMY:
2018-11-01
Zamordowani,
zamęczeni,
zastrzeleni,
straceni...
oraz
http://parafiaklwow.pl/kaplani-niezlomni-w-prl/