2019-10-21
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

22 października2019roku (wtorek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej, które odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) znastępującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,

2) informacja na temat funkcjonowania Przedszkoli Niepublicznych działających na terenie Gminy,

3) analiza dochodów i wydatków obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w latach 2012-2019,

4) sprawy różne.