2019-10-23
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

24 października 2019 roku (czwartek) o godz. 12.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 24 października 2019 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (II piętro, pokój nr 36) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,

2) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,

b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach o dotację celem uwzględnienia w uchwale budżetowej 2020 roku,

4) rozpatrzenie wniosku Przedszkola nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim w sprawie wymiany chodnika i budowy zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Mickiewicza po stronie wschodniej,

5) sprawy różne.