2019-10-31

Czasowa zmiana organizacji ruchu 1 listopada

<GRAFIKA>

PRZYPOMINAMY:

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim i Straż Miejska w Konstantynowie Łódzkim informują:
1. Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza
1 listopada 2019 roku następuje czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach Cmentarnej i Srebrzyńskiej. Wprowadza się jeden obowiązujący kierunek ruchu na ulicy Cmentarnej od skrzyżowania z ulicą Łaską w kierunku przepompowni ścieków i dalej drogą za stawem do ulicy Łaskiej.
Ulica Srebrzyńska, od skrzyżowania z ulicą Łaską do ulicy Piaskowej, staje się ulicą z jednym obowiązującym kierunkiem ruchu od ulicy Łaskiej.
Na ulicy Łaskiej obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów na odcinku od ulicy Cmentarnej do ulicy Srebrzyńskiej, po stronie wschodniej i zachodniej.
Zmiana obowiązuje 01.11.2019 roku od godziny 6:00 do 22:00.
2. Parkowanie pojazdów w rejonie cmentarza
Parkowanie pojazdów jest dozwolone na ulicy Srebrzyńskiej i Piaskowej oraz za cmentarzem od ulicy Łaskiej do przepompowni ścieków, na drodze dojazdowej do masarni oraz na ulicach i w miejscach w pobliżu cmentarza – o ile oznakowanie nie mówi inaczej.
3. Na całej długości ulicy Łaskiej, po jej wschodniej i zachodniej stronie, obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności handlowej.
Działalność handlowa jest dopuszczalna na ulicy Cmentarnej, na wydzielonych stanowiskach handlowych, od skrzyżowania z ulicą Łaską po stronie północnej i południowej.
<Materiał (tekst) Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim>