2019-10-26
Stawianie granic, reakcje na ich przekraczanie

Stawianie granic, reakcje na ich przekraczanie

Bezpłatne warsztaty dla rodziców

W sobotę 26 października 2019 w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim 25 rodziców wzięło udział w bezpłatnych warsztatach pn: „Stawianie granic, reakcje na ich przekraczanie" organizowanym przez Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Cantores" we współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział. A już dziś zapraszamy na kolejne zajęcia, 9 listopada „Złość dziecka, przyczyny, sposoby jej wyrażania".
Prowadzenie: Jolanta Marchlewska – psycholog, propagatorka komunikacji empatycznej i edukacji emocjonalnej.
Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „PRYM"w ramach zadania pn: „Akademia malucha i seniora - cykl działań wzmacniających kapitał społeczny" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"
<Materiał Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego „Cantores">
<Aktualizacja: 2019-10-29>