2019-11-05
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

6 listopada 2019 (środa) godz. 15.30

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 roku (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad Komisji,
2) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
3) sprawy różne.