2019-11-06
XVI sesja Rady Powiatu

XVI sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 7 listopada (czwartek) 11.00

W czwartek 7 listopada 2019 roku, o godz. 11.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
6. Zamknięcie obrad XVI Sesji RPP.