2019-11-12
Bank Millennium już jest

Bank Millennium już jest

Euro Bank i Bank Millennium połączyły siły

■ Bank Millennium już funkcjonuje w Konstantynowie Łódzkim. Nastąpiło połączenie Euro Banku z Bankiem Millennium. W naszym mieście dotyczy jednej placówki (ul. Jana Pawła II 10).
1 października 2019 r. Euro Bank S.A. połączył się z Bankiem Millennium S.A. W rezultacie, stroną wszystkich umów zawartych przez Euro Bank S.A., staje się Bank Millennium S.A. Zmiany nie mają żadnego wpływu na umowy zawarte z Klientami.
Po wykonanym 11 listopada 2019 r. połączeniu systemów operacyjnych banków możesz korzystać z bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej Banku Millennium.
Wystarczy, że po 11 listopada zalogujesz się do bankowości internetowej eurobanku i dokonasz prostej aktywacji Millenetu - systemu internetowego Banku Millennium.
Co połączenie banków oznacza dla mnie?
Co się nie zmieni?
•numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych
•kody PIN kart debetowych i kredytowych
•terminy umowne i odnawialność produktów oszczędnościowych (lokat i rachunków oszczędnościowych)
•numery rachunków i harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych udzielonych w złotych
•limity kredytowe w koncie osobistym - utrzymany zostaje 10-dniowy okres bezodsetkowy
•terminy spłaty i generowania zestawień transakcji oraz długość okresu bezodsetkowego dla karty kredytowej
•opłaty i prowizje - połączenie banków nie wpłynie na ich podwyższenie
•identyfikatory (loginy) do serwisów bankowości internetowej
•zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach już zawartych umów
•program premiowy Codziennie Zyskuję dla dotychczasowych uczestników
Co się zmieni?
od 1 października 2019 r. Bank Millennium S.A. jest:
•stroną umów o produkty i usługi eurobanku - nie jest wymagane podpisywanie aneksów
•administratorem Twoich danych osobowych
od 11 listopada 2019 r.:
•sieć placówek obu banków zostanie połączona i oznaczona logotypem Banku Millennium
•sieć bankomatów z możliwością bezpłatnej wypłaty gotówki powiększy się o bankomaty Banku Millennium
•udostępniony zostanie nowoczesny system bankowości internetowej i aplikacja mobilna Banku Millennium
•nowe dane kontaktowe banku:
•telefony infolinii: (+48) 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40 czynne 24/7 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
•e-mail: kontakt@bankmillennium.pl
•sposób zgłaszania reklamacji:
•listownie na adres Centrali lub placówki Banku Millennium z dopiskiem „Reklamacje”
•osobiście w dowolnej placówce Banku Millennium S.A.
•za pośrednictwem Millenetu - bankowości internetowej Banku Millennium i aplikacji mobilnej Banku Millennium
•poprzez infolinię TeleMillennium - pod numerami telefonu wskazanymi powyżej