2019-11-18
Burmistrz zaprasza do konsultacji

Burmistrz zaprasza do konsultacji

Konsultacje projektu programu współpracy

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020”.
PROJEKT PROGRAMU DO POBRANIA TUTAJ
Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w ww. sprawie. Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.
FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII DO POBRANIA TUTAJ
Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2019 roku w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
3) przekazanie informacji o osobach piszących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu,
4) przydział lokali,
5) mieszkaniowe,
6) sprawy różne.