2019-11-20
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 15.15

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
3) przekazanie informacji o osobach piszących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu,
4) przydział lokali,
5) mieszkaniowe,
6) sprawy różne.