2019-11-25
XVIII sesja Rady Powiatu

XVIII sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 26 listopada (wtorek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

We wtorek 26 listopada 2019 roku, o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – strefa wejściowa i III piętro”.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32".
11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dłutów przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)”.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2019 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w drodze darowizny.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
18. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie obrad XVIII Sesji RPP.