2019-11-24
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad Komisji oraz protokołów z poprzednich posiedzeń,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) analiza działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej,
4) omówienie stanu chodników, dróg i rowów odwadniających przed zimą,
5) sprawy różne.