2019-11-25
Gmina nie rezygnuje z inwestycji

Gmina nie rezygnuje z inwestycji

Konferencja prasowa Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 25 listopada 2019

<PREZENTACJA GRAFICZNA>
<FILM>
   W poniedziałek 25 listopada 2019 odbyła się konferencja prasowa, podczas której burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski podsumował pierwszy rok kadencji konstantynowskiego samorządu 2018-2023 i przedstawił plan na kolejne lata.

   Na początku przedstawiono film (4 minuty) będący efektownym przeglądem realizowanych w naszym mieście inwestycji (nie tylko przez gminę). Potem prezentacja graficzna najważniejszych bieżących spraw konstantynowskiego samorządu została skomentowana przez burmistrza Roberta Jakubowskiego, jego zastępcę Łukasza Napieralskiego, sekretarz miasta Krystynę Fudałę i skarbnik miasta Annę Łosiak.
Na zaprezentowane sprawy złożyły się m.in.:
– zadłużenie (dług zaciągnięty przez poprzedników, stan w r. 2018: 22 mln zł ma być obniżony w 2019: 20,4 mln zł);
– inwestycje (w r. 2019 gmina przeznaczyła na to zadanie 7,5 mln zł)
– pozyskane fundusze (16,9 mln zł)
– komunikacja miejska (trwa procedura zmierzająca do ponownego uruchomienia komunikacji tramwajowej)
– raport z kontroli NIK za okres 2013-2019 (w 2019 trwa proces naprawy stwierdzonych i wcześniej nieusuwanych przez poprzedników nieprawidłowości)
– audyty zewnętrzne (MOK, MBP, CSiR, szkoły)
– gospodarka odpadami (podwyżka stawek za odbiór odpadów niemal we wszystkich wybranych okolicznych gminach jest zdecydowanie wyższa aniżeli w Konstantynowie Łódzkim)
– wydatki na oświatę (stanowią znaczną część budżetu gminy; w naszej gminie średnioroczna miesięczna stawka dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego wynosi 994,32 zł, czyli średnio o 300 zł więcej niż w innych gminach) – tu nasuwa się pytanie czy środki, które przeznacza na ten cel gmina nie mogą być zmniejszone?
– podatek od nieruchomości (podano podwyżkę stawek w przeliczeniu na kwartalny wzrost kwotowy dla mieszkań, domów jednorodzinnych, przedsiębiorców)
– budżet 2020 (pomimo trudności gmina chce realizować prorozwojowy budżet nie rezygnując z licznych inwestycji).
   Konferencję prasową burmistrza po 100 dniach kadencji (29.03.2019) zatytułowaliśmy: Burmistrz nie rezygnuje z tramwaju. Teraz potwierdzamy, że proces ten jest kontytuowany i dodajemy, iż gmina nie rezygnuje z inwestycji.
Bernard Cichosz