2019-11-26
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

27 listopada 2019 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) analiza finansowa kosztów i przychodów za półrocze 2019 roku, związanych z administrowaniem targowiskiem przez PKGKŁ Sp.z o.o.,
3) analiza wyników finansowych PKGKŁ Sp. z o.o. za półrocze 2019 roku,
4) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031,
5) sprawy różne.