2019-12-06
Spotkanie z Żołnierzami – Górnikami

Spotkanie z Żołnierzami – Górnikami

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Miejski Ośrodek Kultury (Łódzka 28) 7 grudnia 2019 (sobota) 18:00

PRZYPOMINAMY:

W sobotę 7 grudnia 2019 o godz. 18.00 Klub Gazety Polskiej w Konstantynowie Łódzkim zaprasza na spotkanie pn. „Żołnierze – Górnicy 1949-1959”. Spotkanie odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury (Łódzka 28).

Na zdjęciu: Odznaczenie „Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników”.
Z Wikipedii:
Wojskowy Korpus Górniczy – formacja wojskowej służby zastępczej utworzona w 1949, zlikwidowana w 1959. Kierowano do niej mężczyzn (młodych poborowych), których uznawano za przeciwników politycznych, niebezpiecznych dla wprowadzanego siłą ustroju komunistycznego w Polsce – w szczególności byłych członków organizacji niepodległościowych i antykomunistycznych (m.in. Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne itp.), synów przedwojennej inteligencji i tzw. kułaków. Służba ta miała charakter pracy przymusowej.