2019-12-02
Opłata za bilet

Opłata za bilet

Zasady ustalania opłaty w łódzkim lokalnym transporcie zbiorowym

Łódzka komunikacja miejska jest podzielona na dwie strefy:
•1 - obejmującą obszar Łodzi do jego granic administracyjnych,
•2 - obejmującą obszar w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne.
•1+2 - obejmującą obszar Łodzi oraz obszar w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne.
Przystanki stanowiące granicę stref oznaczone są na rozkładach jazdy znaczkiem #.
Bilety czasowe minutowe (20-, 40- i 60-minutowe) ważne są w obu strefach i granice stref nie mają tu żadnego znaczenia.

Pozostałe rodzaje biletów, czyli jednodniowe, weekendowe, 5-dniowe i długookresowe tzw. Migawki występują w wersji na strefę 1 (Łódź) lub na strefy 1+2 (Łódź + Konstantynów Łódzki).
Bilet 30-dniowy można zakupić również wyłącznie na strefę 2 (Konstantynów Łódzki).
Pasażer, który ma Migawkę na strefę 2 (Konstantynów Łódzki) i chce wyjechać poza miasto Konstantynów Łódzki, powinien przed granicą strefy (Smulsko itp.) skasować odpowiedni bilet czasowy (20-, 40- lub 60-minutowy), aby był on ważny tam, gdzie Migawka straci swą ważność.

Bilety Juniora, Ucznia i Seniora ważne są tylko w strefie 1.

Wszelkie uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów (z wyjątkiem Biletów Juniora, Ucznia i Seniora) obowiązują w obu strefach.

Bilety jednorazowe można łączyć ze sobą dowolnie. Dotyczy to również starszych wzorów biletów. Istotne jest, aby łącznie stanowiły odpowiednią opłatę wg aktualnego cennika za przedział czasowy 20, 40, 60 minut lub jeden dzień. W sprzedaży są również tzw. bilety dopłatowe o nominałach uzupełniających: 0,10 zł; 0,20 zł, 0,40 zł; 0,80 zł.

Bilet jednodniowy jest ważny od momentu skasowania do godz. 23:59 tego samego dnia. Nie jest to bilet 24-godzinny.

Każdy bilet wymaga skasowania w kasowniku, również ten zakupiony w biletomacie. W biletomacie można również kupić bilety na zapas, do późniejszego wykorzystania.

Pierwszą czynnością po wejściu do pojazdu powinno być skasowanie biletu, lub jego zakup i skasowanie. Dotyczy to również biletów kupowanych w aplikacjach na telefon. Zwłoka ze skasowaniem biletu może skutkować karą nałożoną przez kontrolera.

Bilety komunikacji miejskiej są ważne także w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych, ale tylko w granicach Łodzi (między stacjami Lublinek, Ł.Radogoszcz Zachód, Ł.Arturówek, Ł.Andrzejów).
Bilety strefowe czasowe i okresowe ŁKA i PR są ważne w tramwajach i autobusach, ale tylko w strefie 1 (w granicach Łodzi).
Honorowane są wzajemnie wszystkie uprawnienia do ulg i bezpłatnych przejazdów.


Łódzka komunikacja miejska obejmująca również teren miasta Konstantynowa Łódzkiego to następujące linie autobusowe: 43A, 43B, 94, 97B, G2, N9

Linie komunikacyjne funkcjonujące w systemie lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, są oznakowane numerami:
1) linie dzienne:
a) tramwajowe – od 1 do 49 (numeracja może uwzględniać dodatkowe oznaczenia literowe),
b) autobusowe – od 50 do 99 (numeracja może uwzględniać dodatkowe oznaczenia literowe);
2) linie nocne – numerami poprzedzonymi dużą literą N;
3) linie zastępcze – numerami poprzedzonymi dużą literą Z;
4) linie o charakterze specjalnym – literami alfabetu, które mogą zawierać dodatkowe oznaczenia numeryczne.
Lini tramwajowe i autobusowe po numerach mają niekiedy dodatkowe opisy literowe oznaczające wariant tras częściowo się pokrywających.
……………………………………………………….
UWAGA: Linie autobusowe 6 i 61 obsługiwane są przez firmę ZPK Markab.
Na terenie Łodzi obowiązują bilety łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego.
Na terenie Zgierza obowiązują bilety Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
Można również korzystać z 30- lub 90-dniowego Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego albo hybrydowego jednorazowego.


Obowiązujące opłaty w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi