2019-12-03
Tereny zielone za milion złotych

Tereny zielone za milion złotych

Skwer Hubala i sąsiadujące działki

■ Uporządkowanie terenów zielonych i stworzenie bazy edukacji ekologicznej na terenie skweru Hubala w Konstantynowie Łódzkim, sąsiadującej działki u zbiegu ulic Sadowej i Daszyńskiego oraz terenu przy ul. Sadowej wraz z modernizacją-przebudową istniejących nawierzchni będzie kosztowało ponad milion złotych.
Czy przedsięwzięcie jest oszczędne? Czy jest niezbędne? Czy celowa jest realizacja takiego zadania w najbliższych latach?
   Podczas ostatniej XIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (28 listopada 2019) poinformowano, że nasza gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego”. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia ma wynieść ponad milion złotych.
   Zadanie ma obejmować modernizację-przebudowę istniejących nawierzchni, pielęgnację istniejącej zieleni, urządzenie nowej szaty roślinnej, wykonanie systemu nawadniającego, przebudowę ciągów pieszych, przebudowę oświetlenia, monitoring, zakup elementów małej architektury oraz elementów niezbędnych do edukacji ekologicznej. Projekt przewiduje wprowadzenie nowych nasadzeń krzewów, urządzenie kwietników i trawników parkowych jak również obiektów małej architektury. Dodatkową pomocą w realizacji zajęć mają być budki lęgowe, stacja meteorologiczna, tablice edukacyjne i tabliczki z oznaczeniem gatunków drzew i krzewów.
Podczas sesji poinformowano, że przewidywana
– całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 007 255,02 zł.
Na tę kwotę złożą się:
– dofinansowanie przez WFOŚiGW: 593 745 zł,
– pożyczka zaciągnięta przez gminę: 346 351 zł,
– oraz wkład własny gminy: 67 159,02 zł.
   Wcześniej (15 listopada 2019) naszą redakcję poinformowano, że wkład własny gminy ma wynieść ok. 5 proc. potrzebnej kwoty przy szacowanej wówczas na ok. 900 tys. inwestycji.
Stanowiłoby to ok. 45 tys. zł (teraz jest to już ok. 50% drożej). Wcześniej nie było informacji o pożyczce, którą zaciągnie gmina na ten cel. Pożyczce niemałej (346 351 zł). Zapewne nie będzie to pożyczka bezzwrotna.
   Nie znając projektu technicznego trudno zdecydowanie oceniać przedsięwzięcie, ale nie wydaje się ono zbyt oszczędne. Trudno też uznać je za niezbędne (nie akcentuje się poprawy funkcjonalnosci, zresztą nie kwestionowanej przez mieszkańców). I co najważniejsze, niezależnie od ewentualnych atutów projektu technicznego, przy trudnościach finansowych gminy (mogą się one powiększać!) wątpliwa jest również celowość realizacji takiego zadania w najbliższych latach.

Bernard Cichosz

 

<Aktualizacja: 2019-12-14>