2019-12-04
Wspólne posiedzenie 4 komisji

Wspólne posiedzenie 4 komisji

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Społecznej, Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisja Mieszkaniowej

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad,
2) omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031,
3) sprawy różne.