2019-12-08
Pierwszy rok kadencji za nami

Pierwszy rok kadencji za nami

Minął pod znakiem podwyżki podatku od nieruchomości

<UCHWAŁA nr XII/107/19>

<Projekt UCHWAŁY wraz z UZASADNIENIEM>

   W listopadzie minął pierwszy rok bieżącej kadencji samorządu terytorialnego. 24 października 2019 podczas ostatniej w tym okresie sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim przyjęto Uchwałę nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W 2020 roku konstantynowianie będą płacić maksymalne kwoty tych podatków podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019. W naszym mieście górne granice stawek przyjęto w 8 przypadkach (na 9). Ciekawostką jest niezastosowanie maksymalnej stawki (8,05 zł od 1 m2 pow. użytk.) jedynie w przypadku garaży (8,00 zł) oraz pozostałych niewymienionych w uchwale, co dotyczy praktycznie tylko budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (8,02 zł).
   Z ostatniego exposé Premiera wynika, iż poziom szybkości wzrostu dotacji dla samorządu terytorialnego w latach 2011-2015 określa przyrost z 36,9 mld zł do 40,4 mld zł (+3,5). To czas rządów koalicji PO i PSL. W ostatnich 4 latach (rządy PiS) nastąpił znacznie szybszy wzrost dotacji. Mamy imponujący przyrost z 40,4 mld zł do 49,7 mld zł (+9,3).
   Przed kilku laty samorządy rozpędziły się w inwestowaniu na kredyt. Teraz przychodzi czas spłacania długów i samorządom brakuje na wszystko. Wprawdzie dotacje państwa dla samorządów są coraz wyższe, ale nie rosną w oczekiwanym przez samorządy tempie. Te fakty trzeba brać pod uwagę przy ocenie polityki państwa i każdego samorządu z osobna. Władze naszego miasta uznały, że to polityka państwa spowodowała „uszczuplenie dochodów gminy” o ok. 4 mln zł.
   Na początku zamieszczamy link do wspomnianej uchwały wraz ze szczególnie polecanym przez redakcję uzasadnieniem do jej projektu.

   W numerze 729/730 „Wiadomości - 43bis” wydrukowaliśmy bardzo obszerny artykuł dot. skutków braku łatwego dostępu do informacji publicznej, napisany po analizie reakcji konstantynowian na przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zanim ten artykuł zacytujemy w całości publikujemy go w 7 częściach przez kolejne dni. Za tydzień również całość w jednej porcji.
Bernard Cichosz