2019-12-09
Brakuje łatwo dostępnej pełnej informacji o istotnych dla gminy faktach

Brakuje łatwo dostępnej pełnej informacji o istotnych dla gminy faktach

Pierwszy rok kadencji za nami

Pierwszy rok kadencji pod znakiem podwyżki podatku od nieruchomości (1)

■ Mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego brakuje łatwo dostępnej pełnej informacji o istotnych dla gminy działaniach burmistrza, rady miejskiej i jednostek organizacyjnych gminy.
W listopadzie minął pierwszy rok bieżącej kadencji samorządu terytorialnego. Wybory odbyły się 21 października 2018 r., natomiast 16 listopada 2018 upłynęła kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W ciągu 7 dni od tego terminu odbyły się pierwsze sesje rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim miała miejsce 22 listopada 2018 r.
W pierwszym roku VIII kadencji rada miejska podjęła 112 uchwał, burmistrz wydał 261 zarządzeń (tyle opublikowano w BIP-ie do 21.11.2019 włącznie). Te dokumenty sankcjonują działania na rzecz gminy i w interesie wspólnoty samorządowej. W te przedsięwzięcia powinna być zaangażowana cała wspólnota samorządowa. Niestety, jeszcze tak nie jest. Na pewno rozwojowi samorządu sprzyja łatwy dostęp do istotnych informacji publicznych. Czy władze naszego miasta należycie troszczą się o angażowanie wspólnoty samorządowej w działania na rzecz gminy? To problem istniejący w codziennym funkcjonowaniu samorządu. Ten problem może mieć decydujące znaczenie przy podsumowaniu każdej kadencji dokonywanym kartą wyborczą. Warto o tym pamiętać.
Bernard Cichosz

<Część druga: 2019-12-10>