2019-12-10
W minionej kadencji w radzie miejskiej opozycja była zintegrowana i aktywna

W minionej kadencji w radzie miejskiej opozycja była zintegrowana i aktywna

Pierwszy rok kadencji za nami

Pierwszy rok kadencji pod znakiem podwyżki podatku od nieruchomości (2)

■ W minionej kadencji w radzie miejskiej opozycja była zintegrowana i aktywna. Miała wyrazistego lidera. Opozycję połączyło wspólne stanowisko wobec sposobu zarządzania gminą przez ówczesnego burmistrza.
   W drugiej połowie roku 2016 na łamach „Wiadomości - 43bis” zaczęły się pojawiać po sesjach Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim dość obszerne teksty omawiające poruszane podczas obrad tematy. Z czasem nadano im stały podtytuł (Uwagi redaktora naczelnego po kolejnej sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim). Te artykuły pojawiały się niemal regularnie po każdej sesji. Były wyodrębnioną rubryką. Każda sesja obfitowała w tematy, które można było skwitować wieloma uwagami. Było o czym pisać. W radzie aktywnie funkcjonowała zintegrowana opozycja z wyrazistym liderem. Swój sprzeciw wyrażała nie tylko brakiem poparcia w głosowaniu uchwał. Zachowanie opozycji – podczas procedowania przygotowanych przez burmistrza uchwał, ocenianych za niedobre dla gminy – odzwierciedlało nastroje we wspólnocie gminnej.
Dodajmy jednak, że opozycja uaktywniła się po odejściu Gabrieli Szczepaniak z mającego większość w radzie miejskiej Klubu Radnych Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego. Radna stała się późniejszej liderem opozycyjnego Klubu Radnych Wspólny Konstantynów. Opozycję scaliło wspólne stanowisko wobec sposobu zarządzania gminą przez ówczesnego burmistrza. Ówczesna opozycja była też silna swoją liczebnością (6 radnych). W bieżącej kadencji opozycyjny Klub Radnych Nasz Konstantynów liczy tylko 3 osoby.
Bernard Cichosz

<Część trzecia: 2019-12-11>