2019-12-13

Wdzięczni Bogu za odzyskaną wolność
złożyli kwiaty przy tablicy Solidarności

Zgromadzenie przy tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ Solidarność w Konstantynowie Łódzkim w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

<ZDJĘCIA>

■ Hołd ofiarom zbrodni stanu wojennego podczas zgromadzenia przy tablicy NSZZ Solidarność znajdującej się na ścianie kościoła Narodzenia NMP w Konstantynowie Łódzkim (pl. Kościuszki).
   W piątek 13 grudnia 2019, w 38. rocznicę wybuchu stanu wojennego w samo południe (gdy wybrzmiał dzwon na Anioł Pański) przy tablicy znajdującej się na ścianie kościoła Narodzenia NMP (pl. Kościuszki) upamiętniającej powstanie NSZZ Solidarność w Konstantynowie Łódzkim, odbyło się zgromadzenie kilkudziesięciu osób (po raz pierwszy tak liczne) i zostały złożone wiązanki kwiatów będące hołdem ofiarom zbrodni stanu wojennego. Zanim przystąpiono do składania kwiatów wspólną modlitwę poprowadził ks. Michał Misiak. Potem słowo o stanie wojennym z nawiązaniem do dnia dzisiejszego rozwijającym zapis na tablicy (Wdzięczni Bogu za odzyskaną wolność) skierował do zebranych Jan Kudaj wspominając m.in. osobę internowanego przez kilka miesięcy konstantynowianina Edwarda Jabłońskiego. Następnie wspólnie z Andrzejem Krygierem, jako założyciele Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ZPW Konstilana i jednocześnie fundatorzy tablicy upamiętniającej powstanie Solidarności w naszym mieście, złożyli pierwszą wiązankę kwiatów. Po nich kwiaty złożyli kolejno przedstawiciele: Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PKGKŁ, MOEiR NSZZ Solidarność oraz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski i prezes PKGKŁ Sebastian Kwiatkowski. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe MOEiR NSZZ Solidarność i PKGKŁ.
   13 grudnia 2019 w całej Polsce w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zorganizowano liczne marsze, pikiety, konferencje i inscenizacje wprowadzenia stanu wojennego. W miejscach upamiętniających ofiary stanu wojennego lub w ogóle poświęconych uhonorowaniu NSZZ Solidarność zaplanowano zgromadzenia, składanie kwiatów.
Tekst i zdjęcia: Bernard Cichosz