2019-12-15
Zmiany dot. sesji RM

Zmiany dot. sesji RM

PRZYPOMINAMY:

XIV sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się wcześniej aniżeli planowano, będzie miała status sesji nadzwyczajnej i inny program.
16 grudnia 2019 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter) odbędzie się XIV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Planowanej na czwartek 19 grudnia 2019 sesji zwyczajnej zapewne zostanie nadany numer XV.
Proponowany porządek obrad XIV nadzwyczajnej sesji RM (16 grudnia, poniedziałek):
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie XIV (nadzwyczajnej) sesji.
UWAGA: 2019-12-13 XIV sesja Rady Miejskiej