2019-12-15
Mieszkańcom trzeba niezwłocznie przedstawiać w łatwo dostępnej formie uzasadnienie uchwały, zwłaszcza niepopularnej

Mieszkańcom trzeba niezwłocznie przedstawiać w łatwo dostępnej formie uzasadnienie uchwały, zwłaszcza niepopularnej

Pierwszy rok kadencji za nami

Pierwszy rok kadencji pod znakiem podwyżki podatku od nieruchomości (7)

■ Mieszkańcom trzeba niezwłocznie przedstawiać w łatwo dostępnej formie uzasadnienie uchwały, zwłaszcza niepopularnej. Inaczej zaczyna funkcjonować własna narracja mieszkańców nieoparta na uzasadnieniu przedstawionym w projekcie do uchwały.
   W ciągu minionego roku niejednokrotnie przekazywałem do urzędu miejskiego sygnały, że mieszkańcom brakuje łatwo dostępnej informacji o istotnych dla gminy działaniach burmistrza, rady miejskiej i jednostek organizacyjnych gminy.
   Podwyżka wysokości stawek podatku od nieruchomości wzbudziła niemałe emocje. Władze gminy zawsze powinny całej wspólnocie samorządowej ułatwiać dostęp do informacji publicznej. Mieszkańcom trzeba niezwłocznie przedstawiać w łatwo dostępnej formie uzasadnienie niepopularnych uchwał. Inaczej zaczyna funkcjonować własna narracja mieszkańców nieoparta na uzasadnieniu przedstawionym w projekcie do uchwały. Przecież Internet jest już niemal powszechny. Mieszkańcy umieją z niego korzystać. I robią to. Zwłaszcza aktywni są ci krytyczni wobec władz.
   Nie jest najważniejsze to, że podwyżka podatku jest znacząca. I, że wysokość stawek podatku od nieruchomości w naszej gminie jest teraz maksymalna. Najważniejszy był brak łatwo dostępnej natychmiastowej informacji uzasadniającej potrzebę, a może nawet konieczność podwyżki. Podobnie ma się sprawa z każdą inną uchwałą rady miejskiej i z każdą decyzją burmistrza.

Bernard Cichosz

<Całość 1-7: 2019-12-16>