2019-12-16
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 14.45

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej, odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 14.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji,
2) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XLIII/335/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
b) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej,
3) sprawy różne.