2019-12-16
Poszukujemy dokumentów historii obrazu Najświętszej Maryi Panny w kościele w Srebrnej

Poszukujemy dokumentów historii obrazu
Najświętszej Maryi Panny w kościele w Srebrnej

Na 31maja 2020 zaplanowano w Srebrnej obchody 500-lecia obecności obrazu Najświętszej Maryi Panny w kościele Narodzenia NMP (ul. Kościelna 9). Nasza redakcja poszukuje informacji dokumentujących historię tego obrazu (kontakt: tel. 603 44 43 43).
   Dane historyczne wspominają o istnieniu w Srebrnej drewnianej kaplicy już w 1511 r. Uległa ona spaleniu w 1562 r. Na jej miejsce została wzniesiona inna modrzewiowa, która przetrwała ponad 300 lat. Łaskami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny ocalał w pożarze kaplicy w roku 1562. Kiedy w 1852 wybuchła epidemia cholery zaczęto usilnie prosić Matkę Bożą przed tym obrazem i choroba ustała. O wyjątkowości obrazu świadczą odbywane później pielgrzymki, co roku 2 lipca. Obraz ten znajduje się po dziś dzień w głównym ołtarzu.

Wkrótce więcej.