2019-12-19

Opłatek Solidarności

Ks. Leszek Kaźmierczak gościem Solidarności

<ZDJĘCIA>
W czwartek 19 grudnia 2019 Miejska Organizacja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” spotkała się, aby podzielić się wigilijnym opłatkiem. Gościem był ks. prob. Leszek Kaźmierczak. Po modlitwie, podzieleniu się opłatkiem i życzeniach związkowcy wspólnie z ks. proboszczem śpiewali kolędy przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi potrawami.
BC
<Aktualizacja: 2019-12-21>