2019-12-30
Składki członkowskie gminy

Składki członkowskie gminy

W latach 2018 i 2019

Gmina Konstantynów Łódzki w latach 2018 i 2019 należy/należała do 10 organizacji (związki, stowarzyszenia i organizacje). Z tego tytułu opłaca/opłacała następujące składki członkowskie. Podajemy też informację Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim o pozyskanych środkach dzięki przynależności do wspomnianych organizacji.

Lp. Nazwa stowarzyszenia: roczna składka członkowska w latach 2018 i 2019
1. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich: 382,95 zł i 383,85 zł
2. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego: 2500 zł i 2500 zł
3. Związek Gmin Nadnerzańskich: 1500 zł i 1500 zł
4. Związek Miast Polskich: 5661,88 zł i 5851,60 zł
5. Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego: 6000 zł i 0,00 zł
6. Stowarzyszenie TAK DLA S14: 1000 zł i 1000 zł
7. Lokalna Grupa Działania PRYM: 10 000 zł i 10 000 zł
8. Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny: 8500 zł i 18767,41 zł
9. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”: 6000 zł i 6000 zł
10. „Klaster Dobrej Energii”: 7 380 zł i 3690 zł

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim informuje o pozyskanych środkach dzięki przynależności do wspomnianych organizacji:
   Za pośrednictwem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 gmina pozyskała 13 821 138,21 zł (dot. inwestycji związanej z infrastrukturą tramwajową).
   Za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" gmina pozyskała 140 000, 00 zł (dot. inwestycji w Ośrodku nad Stawem).
   Dzięki Lokalnej Grupie Działania PRYM powstał w Konstantynowie Łódzkim plac zabaw. W Ośrodku nad Stawem dzieci mogą korzystać z placu zrealizowanego w ramach projektu współpracy pn. „Ogródki Gier Rozwojowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na łączną kwotę 340 583,00 zł. Program ma m.in. podnosić atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną regionu poprzez zapoznawanie mieszkańców z możliwościami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej, a także krzewić kulturę zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji prozdrowotnych.
   Lokalne Grupy Działania umożliwiają też pozyskiwanie środków naszym lokalnym stowarzyszeniom i organizacjom.
  Gmina Konstantynów Łódzki nie jest już członkiem w organizacjach, w których uczestnictwo nie wiązało się z możliwością pozyskiwania dodatkowych środków i dotacji. Chodzi o:
– Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego (roczny koszt członkostwa wynosił 6 000 zł);
– Klaster Dobrej Energii (roczny koszt członkostwa wynosił 7 380 zł).