2019-12-30
Dziś XVI sesja Rady Miejskiej

Dziś XVI sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 30 grudnia 2019 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się w poniedziałek 30 grudnia 2019 roku o godz. 14.30. Przed rozpoczęciem sesji odbędzie się Komisja Budżetu i Finansów.
O zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej wniósł burmistrz miasta, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zmianami).
Sesja odbędzie się w związku z otrzymaniem przez gminę Konstantynów Łódzki dofinansowania w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie w przestrzeni terenów zielonych wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego) oraz koniecznością zawarcia w terminie do 31 grudnia 2019 roku umowy z WFOŚiGW w Łodzi.
Zawarcie umowy uwarunkowane jest między innymi dostarczeniem uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie możliwości zaciągnięcia pożyczki oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o możliwości spłaty pożyczki.