2019-12-30
Anna Walczak dyrektorem MBP

Anna Walczak dyrektorem MBP

Nowa dyrektor objęła funkcję z dniem 30 grudnia 2019.

■ Anna Walczak została z dniem 30 grudnia 2019 powołana na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Nowa dyrektor wyłoniona została w drodze awansu wewnętrznego (dotychczas była inspektorem w Referacie Strategii Promocji i Rozwoju Miasta). Dotychczasowa dyrektor Ewa Jabłońska przeszła na emeryturę (kierowała placówką do 27.12.2019).
  
Od dnia 30 grudnia 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim ma nową dyrektor. Anna Walczak zastąpiła Ewę Jabłońską.
   Nowa dyrektor Anna Walczak została 30 grudnia 2019 powołana na stanowisko dyrektora MBP w drodze awansu wewnętrznego (dotychczas była inspektorem w Referacie Strategii Promocji i Rozwoju Miasta). Dotychczasowa dyrektor Ewa Jabłońska przeszła na emeryturę (kierowała placówką do 27.12.2019).

   W MBP pracuje 10 osób obsadzając 8 etatów.
   Anna Walczak jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek filologia polska, specjalizacja dziennikarska, językoznawcza, nauczycielska). Została wyróżniona przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego medalem za chlubne studia. Ukończyła również Studia Podyplomowe Public Relations na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 2005 pracowała w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, ostatnio była inspektorem Referatu Strategii Promocji i Rozwoju Miasta. Od stycznia 2019 roku odpowiadała za nadzór nad miejskimi instytucjami kultury. Od 7 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. czasowo pełniła obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Zwłaszcza w tej ostatniej roli, zarządzając instytucją kultury znajdującą się w niezwykle trudnej sytuacji, wykazała swoje kompetencje, zdecydowanie i sprawne zarządzanie.
   Anna Walczak – jak wynika z informacji uzyskanej od rzecznik prasowej UM Marleny Kamińskiej – podczas pracy w Urzędzie Miejskim była odpowiedzialna za przygotowywanie materiałów promocyjnych, organizację licznych uroczystości. Zajmowała się również pozyskiwaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) realizowanym w Referacie Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Jest twórcą pierwszego autorskiego projektu „Konstantynowskiej Szkoły Rodzenia”, która w rankingu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymała pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Inne jej autorskie projekty: „Eko-wakacje w Gminie Konstantynów Łódzki”, „Muzyka chóralna – pasja i rozwój”, „Nowe szanse, nowe perspektywy – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej”. Współpracowała w zespole projektowym nad ośmioma innymi wnioskami w ramach PO KL tworzonymi w latach 2009-2011.
BC