2019-12-31
CANTORES dla malucha i seniora

CANTORES dla malucha i seniora

Projekt „Akademia malucha i seniora — cykl działań wzmacniających kapitał społeczny" zrealizowany.

   Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne CANTORES zakończyło realizację projektu: „Akademia malucha i seniora — cykl działań wzmacniających kapitał społeczny". W ramach zadania konstantynowskie stowarzyszenie wykonało w roku 2019 różnorodne działania:
— dwa wyjazdy dla grup 50 seniorów,
— 123 różnorodne warsztaty dla dzieci (odbywały się w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu).
   Seniorzy udali się z okazji 209 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina na koncert w Filharmonii Narodowej (gdzie wystąpili Tomasz Ritter, zwycięzca I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych i {oh!} Orkiestra Historyczna pod batutą Dirka Vermeulena) oraz do Muzeum Żydów Polskich POLIN (gdzie wszystkich zachwyciła niezwykła ekspozycja w niecodziennej architekturze);
   Maluchy podczas warsztatów poznawały świat. Warsztaty miały formę cykliczną z nowym tematem przewodnim na każdym spotkaniu. Dzieci (wspólnie z rodzicami) poznawały kulturę, teatr oraz rozpoznawały emocje, jakie towarzyszą wszystkim w codziennym życiu. Uczestnicy bawili się rytmem poprzez wspólne tupanie, klaskanie, śpiew i grę na różnych instrumentach. „Psoty bazgroty" pozwoliły na twórczy rozmach w dziedzinie działań plastycznych. Zabawy ruchowe i plastyczne pozwalały zapoznać się także z podstawowymi zasadami zachowania wobec przyrody.
   W cyklu warsztatów wspierających z psychologiem wzięło udział prawie 100 osób. Na spotkaniach rodzice przyglądali się, jakimi sposobami buduje się poczucie ważności u dzieci, czego dzieci potrzebują najbardziej, żeby czuły, iż mają znaczenie i są ważne. Rodzice zajmowali się problemami wynikającymi ze złości dziecka, przyczynami i sposobami jej wyrażania. W trakcie warsztatów zatrzymali się m.in. przy tematyce dbania o integralność dziecka i rodzica oraz reagowania na „nie” dziecka. Zajęcia prowadziła Jolanta Marchlewska – psycholog, propagatorka komunikacji empatycznej i edukacji emocjonalnej.
……………………….
   Zrealizowano w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „PRYM". Zadania pn: „Akademia malucha i seniora - cykl działań wzmacniających kapitał społeczny" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie".
<Materiał Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego CANTORES>
<Aktualizacja: 2019-01-08>