2020-01-15
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

16 stycznia 2020 roku (czwartek) godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji,
2) przyjęcie planu pracy na rok 2020,
3) rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
4) przekazanie informacji o osobach piszących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu,
5) przydział lokali,
6) mieszkaniowe,
7) sprawy różne.