2020-01-29
XX sesja Rady Powiatu

XX sesja Rady Powiatu

30 stycznia 2020 (czwartek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 30 stycznia 2020 roku, o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla młodzieży w Pabianicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla młodzieży w Pabianicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pabianickiego od 1 września 2019 roku.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok”.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 19 listopada 2019 roku.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 22 listopada 2019 roku rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 22 listopada 2019 roku.
14. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad XX Sesji RPP.