2020-01-27
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) określenia średnich cen paliw na terenie gminy Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2019-2020,
b) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu,
3) omówienie organizacji przebiegu wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i sportowych w ramach akcji „Ferie”,
4) przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020,
5) sprawy różne.